Over de Fetal Heart Academy

Monique Haak

Gynaecoloog-perinatoloog en foetaal chirurg in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Haar arts-opleiding volgde zij aan de Universiteit van Groningen, gevolgd door de opleiding tot gynaecoloog aan het VU medisch Centrum te Amsterdam. Daar promoveerde zij op eerste trimester echocardiografie en de relatie tussen hartafwijkingen en de verdikte nekplooi. Voor haar promotie-onderzoek werkte ze in het laboratorium voor Anatomie aan de Universiteit van Leiden en werd ze getraind in de cardiale morfologie. In die periode viel ze voor de schoonheid van het foetale hart en de complexiteit van hartafwijkingen.

In 2011 trad zij als staflid en foetaal chirurg toe tot het Leids Universitair Medisch Centrum en leidt sindsdien het foetale hart programma. Zij doet laser chirurgie bij monochoriale tweelingen, intra-uteriene bloedtransfusies, shunt procedures en foetale cardiale ballon dilataties.

Monique Haak is onderwijsdier in hart en nieren. Ze bedacht de eerste foetale hartechocursus in Nederland, waarin anatomie en echo gecombineerd wordt. Deze cursus wordt al meer dan 10 jaar succesvol gegeven. Naast de basiscursus is recent een ‘advanced’ cursus ontwikkeld. Voorts wordt zij zeer regelmatig uitgenodigd om onderwijs te geven, zowel nationaal als internationaal.

Zij is wetenschappelijk actief, met meer dan honderd wetenschappelijke publicaties op haar naam. De rode draad in haar wetenschappelijke werk is screening naar aangeboren hartafwijkingen, nuchal translucency en hartafwijkingen, vroege echocardiografie en recent de neurologische ontwikkeling van foetussen met aangeboren hartafwijkingen.

Voor eventuele vragen kunt u de FHA mailen: ask@fetalheartacademy.nl. Houd u er a.u.b. rekening mee dat de reactie even op zich kan laten wachten.