Fallot case 2

12345678
Normaal 4 kamerbeeld.
Differential insertion is afwezig (de AV kleppen staan op hetzelfde niveau).
Lange clip van 4 kamerbeeld tot aortaboog.
4-kamerbeeld in normaal (afwezige differential insertion), daarna is VSD zichtbaar (let op witte puntje op uiteinde septum).
Aorta ontspringt teveel naar rechts en overrijdt het VSD.
De pulmonalis is heel smal.
Beeld van 3 vessel view.
Aorta is groot en staat teveel naar voren.
De pulmonalis is heel smal, maar lateral branching is wel zichtbaar.
Linker ventrikel outfow tract.
De aorta sluit niet aan op het septum en kan niet goed vervolgd worden.
Aorta en ductus boog.
Aorta ontspringt te veel naar voren.
Onder aortaboog is een rood signaal zichtbaar: retrograde flow in de ductusboog.
Transversale doorsnede van abdomen: afwezige maagvulling.
Profiel: afwezig neusbotje.
Pulsed wave Doppler over pulmonaal klep: zeer hoge snelheden die wijzen op een enrstige stenose.